Zásady zpracování osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů:
Mgr. Jana Rydlo Kratochvílová, advokát,
IČ: 888 88 452, se sídlem Na Zlíchově 228/4, Hlubočepy, Praha 5, PSČ: 152 00
zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod číslem 16544
Kontaktní údaje:
korespondenční adresa: Na Zlíchově 228/4, Hlubočepy, Praha 5, PSČ: 152 00
adresa elektronické pošty: office@ak-rk.cz
telefon: + 420 733 259 714
____________________________________________________________________________
Vážení návštěvníci našich webových stránek, vážení zájemci o poskytování právních služeb,
tímto si Vás dovolujeme informovat o zásadách zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete návštěvou našich webových stránek www.ak-rk.cz, vyplněním odpovědního formuláře na našich webových stránkách www.ak-rk.cz, tím, že nás kontaktujete telefonicky, emailem či jiným způsobem na kontaktních údajích uvedených na našich webových stránkách, nebo tím, že přijdete na úvodní osobní schůzku. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi zodpovědně a staráme se o to, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí.
V textu dále naleznete odpovědi na otázky proč Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, komu je dále předáváme, po jakou dobu je uchováváme a v neposlední řadě se zde dozvíte, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, která můžete na výše uvedených kontaktních údajích kdykoliv uplatnit.
Pokud Vám bude cokoliv nejasné, rádi Vaše konkrétní dotazy zodpovíme na výše uvedených kontaktních údajích.
Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let a osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme. Služby poskytujeme osobám mladším 16 let pouze na pokyn zákonných zástupců s jejich souhlasem. 
V případě, že uzavřeme smlouvu a stanete se naším klientem předložíme Vám poučení o zásadách zpracování osobních údajů, které je určeno pro naše klienty.

Proč a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Kontaktní formulář
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím odpovědního formuláře dostupného na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu odpovědět Vám na Váš dotaz či poptávku po našich službách.
Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme je dán tím, co jste uvedli do kontaktního formuláře. Budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, e-mail a všechny Vaše osobní údaje, které uvedete do pole s názvem "text zprávy", případně, pokud jste vyplnili Vaše telefonní číslo, budeme zpracovávat i tento Váš osobní údaj.

Jiný způsob kontaktování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách a my máme oprávněný zájem Vám odpovědět na Váš dotaz či poptávku po našich službách.
Pokud jste nám zaslali email nebo jste nás kontaktovali jiným způsobem uvedeným na našich webových stránkách, zpracováváme pouze takový rozsah osobních údajů, který v emailu nebo jiné zprávě uvedete.
Telefonní hovory nijak nezaznamenáváme, ani nenahráváme. V případě telefonického kontaktu budeme zpracovávat pouze Vaše jméno a telefonní číslo, případně osobní údaje, které nám vy sami sdělíte.

Cookies
Při návštěvě našich webových stránek www.ak-rk.cz budeme zpracovávat tzv. soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Tyto soubory jsou uloženy ve Vašem mobilním telefonu nebo počítači.
Zpracováváme je za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek. Pro více informací o cookies souborech můžete navštívit tyto webové stránky http://www.aboutcookies.org.
Zpracováváme soubory cookies s názvem PHPSESSID, které jsou využívány při vyplňování webového formuláře a slouží k ukládání informací o jeho správném nebo špatném vyplnění. Jsou použitelné pouze pro naše webové stránky, informace z nich nejsou nikam předávány a neobsahují žádné osobní údaje.
Dále zpracováváme soubory cookies s názvy _ga, _gid, _gat, které slouží k měření Vašeho chování na našich webových stránkách pro vyhodnocení pomocí služby Google Analytics. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Tyto IP-adresy nejsou spojovány s žádnými dalšími osobními údaji. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Úvodní osobní schůzka
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě realizace úvodní osobní schůzky. Vaše osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu odpovědět Vám na Váš dotaz či poptávku po našich službách.
Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je dán tím, co nám o sobě na úvodní osobní schůzce řeknete. Určitě budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, Vaše kontaktní údaje a všechny další osobní údaje, které nám na schůzce poskytnete.

Oprávnění zpracování Vašich osobních údajů a co se stane v případě, že nám osobní údaje neposkytnete?
Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje a cookies pouze na základě našeho oprávněného zájmu a pro jejich zpracování není dána žádná zákonem stanovená povinnost.
Je naší povinností Vás upozornit, že neposkytnutí osobních údajů sloužících ke kontaktování bude znamenat, že Vám bohužel nebudeme schopni na Váš dotaz odpovědět. I to je důvodem, proč pro zaslání dotazu prostřednictvím našeho webového formuláře je nezbytné vyplnit všechna požadovaná povinná pole, případně nám na osobní schůzce sdělit Vaše kontaktní údaje.
V případě, že zamítnete používání souborů cookies je možné, že se Vám některé funkce našich stránek vůbec nezobrazí nebo je nebudete moci využít.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje poskytnuté jedním z výše popsaných způsobů zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro odpověď na Vaši poptávku nebo dotaz a následně po dobu 5 let pro případ, že by vznikl spor, zda jsme Vám v rámci úvodního kontaktu či konzultace poskytli právní služby a jaké. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje v celém rozsahu odstraňujeme.
Soubory cookies s názvem PHPSESSID zpracováváme pouze po dobu návštěvy našich webových stránek. Soubor cookies s názvem _ga je zpracováván po dobu 2 let, _gid po dobu 24 hodin a _gat po dobu 1 minuty. 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje sdílíme s našimi zaměstnanci, kteří pro Vás připravují odpověď na Váš dotaz. Využíváme služeb společnosti Google Ireland Limited, se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko a Wedos Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika a z tohoto důvodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů mimo EU, když země do kterých jsou Vaše osobní údaje předávány jsou zařazeny na seznam zemí s dostatečnými zárukami a vhodným zabezpečením osobních údajů subjektů vydaným Evropskou Komisí v souladu s čl. 45 odst. 8 GDPR. Vaše osobní údaje také mohou být předány poskytovatelům komunikačních služeb jako je T-Mobile nebo Vodafone, popřípadě poskytovateli poštovních služeb.
V případě, že by nám vznikla ze zákona povinnost předat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci jsme povinni ji splnit a předáváme Vaše osobní údaje i jim.
Jiným subjektům Vaše osobní údaje nepředáváme.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně pomocí našich zaměstnanců a automatizovaně za využití dostupných moderních informačních technologií, kdy však nedochází k automatizovanému zpracovávání zahrnujícímu profilování. Profilování znamená, že o výsledku zpracování Vašich osobních údajů rozhoduje počítač bez zásahu člověka. Nic takového s Vašimi osobními údaji nečiníme.
Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme implementovali potřebná technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem a jejich zneužitím.

Postup pro odstranění sběru dat pomocí souborů cookies
Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit jednak změnou nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno v jednotlivých odkazech níže, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookies, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě webové stránky.
Postup odstranění souborů cookies v prohlížeči naleznete na níže uvedených odkazech:Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)
Opera (https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/)
Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac)
iPhone, iPad a další Apple zařízení (https://support.apple.com/cs-cz/HT201265)
Flash cookies (pro všechny prohlížeče) (http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html)
Zařízení s Android (https://reknijak.cz/mobily/android/jak-vymazat-cookies-a-historii-na-android-telefonu/)

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jak uplatníte svá práva?
Jakékoliv z níže uvedených práv můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích. Doporučujeme písemnou komunikaci (poštou či emailem).
Na zpracování Vaší žádosti máme 1 měsíc. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. Pokud by k tomu došlo, budeme Vás o uvedeném informovat. 
V případě, že by Vaše žádost byla zjevně neodůvodněná (půjde zejména o opakované žádosti v krátkém časovém rozmezí apod.), jsme oprávněni Vám za poskytnutí informací účtovat poplatek. 
D ále si dovolujeme Vás upozornit, že podáte-li jakoukoliv žádost pro uplatnění níže uvedených práv emailem, musíte v žádosti uvést, jakým způsobem Vám máme odpovědět, jinak jsme povinni zaslat Vám zpět pouze email. 
Upozorňujeme, že jsme povinni Vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, že se skutečně jedná o Vás a Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu můžete být vyzvání k prokázání své totožnosti. Podrobnosti o způsobu ztotožnění budou uvedeny v žádosti o ztotožnění. 
Upozorňujeme, že vždy, když Vaše osobní údaje sdílíme s jakýmikoliv dalšími osobami, nejčastěji poskytovateli služeb, jsme povinni je o uplatnění níže popsaných práv informovat a v případě, že dojde k realizaci některého z níže uvedených práv, požadovat po nich stejné jednání jako činíme my sami (např. výmaz vašich osobních údajů realizujeme jak my, tak i další osoby, kterým jsme Vaše osobní údaje poskytli). 
Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům, které realizujete tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv Vámi zvoleným způsobem na našich výše uvedených kontaktních údajích a sdělíte nám, že požadujete informaci o tom, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje a pokud ano, tak jaké. My jsme povinni Vám vydat potvrzení, které bude obsahovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je zpracováváme, kdo nám Vaše osobní údaje poskytl a také poučení o Vašich právech, které můžete uplatnit.

Jaká máte práva?
GDPR Vám jakožto subjektu údajů dává práva, která jste oprávněni u správce Vašich osobních údajů uplatnit.

Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracováváme-li je nepřesné nebo neaktuální. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje nemáme aktuální nebo je zpracováváme v nepřesné podobě prosím kontaktujte nás a my zajistíme ověření dané situace a zjednáme nápravu, a to buď jejich opravou, doplněním nebo úplným odstraněním. Po dobu než ověříme správnost Vašich osobních údajů jsme povinni omezit jejich zpracování. O zjednání nápravy a zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme informovat.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Právo na výmaz můžete uplatnit v níže uvedených případech:
  • pomine účel pro který Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a ty budou shledány oprávněnými,
  • zpracování Vašich osobních údajů bude v rozporu se zákonem,
  • zákon nám stanoví povinnost Vaše osobní údaje vymazat,
  • a my jsme povinni tak učinit.
Právo na výmaz je omezené a nelze jej uplatnit v případě, kdy nám zákon výslovně ukládá povinnost Vaše osobní údaje zpracovat a v případě kdy Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů na základě kterého jsme povinni Vaše osobní údaje pouze uložit.
Právo na omezení zpracování můžete uplatnit v níže uvedených případech:
  • máte za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění a my jsme po dobu než zajistíme jejich správnost povinni jejich zpracování omezit,
  • v případě, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale Vy osobně odmítáte jejich výmaz,
  • nebo v případě, že je již nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je získali, a měli bychom je vymazat, ale Vy výslovně požadujete pouze omezení jejich zpracování z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,
  • a v neposlední řadě z důvodu, že jste podal námitku proti oprávněnosti jejich zpracování, kdy po dobu než Vaši námitku posoudíme s nimi nesmíme nijak nakládat.
Vyjma výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze s Vaším souhlasem a také z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a také pro účely nějakého důležitého veřejného zájmu členského státu nebo Evropské unie.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, pro účely veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu vědeckého či historické výzkumu. Z uvedeného výčtu důvodů u nás můžete uplatnit pouze první z nich, neboť zbylé úkony vůbec nevykonáváme.

Máte právo přenést Vaše osobní údaje k jinému správci, což znamená, že Vám poskytneme Vaše zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu, typicky půjde o excelový nebo jemu podobný formát souboru a vy máte právo tento soubor předat Vámi zvolenému správci. Toto právo můžete uplatnit zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho výslovného souhlasu. S ohledem na to, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu nelze toto právo v tomto případě uplatnit.

Máte právo na odvolání souhlasu, které spočívá v tom, že jakýkoliv Vámi udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání nemáme-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost ke zpracování Vašich osobních údajů), nesmíme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nikdy nebude mít vliv na zpracování, které jsme provedli před tím než jste nám odvolání souhlasu zaslali.

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u dozorového orgánu. Stížnosti zasílejte k Úřadu pro ochranu osobních údajů jehož adresa je Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 125, případně pro konzultace ve věci GDPR speciálně vytvořená linka 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

ÚČINNOST
Tato pravidla jsou účinná od 21.1.2019.