Právo nemovitostí

 

Pro ta rozhodnutí, na kterých záleží

 

Prodej či pořízení nemovitostmi patří mezi nejvýznamnější rozhodnutí v životě běžných občanů. Ať již spolupracujete s realitní kanceláří, nebo si nákup či prodej zajišťujete sami, využijte našich právních služeb a buďte si jistí, že každá fáze transakce je v rukou odborníků. Jsme tu proto, abyste se mohli ze svého domova v klidu radovat.

Podnikatelé s nemovitostmi u nás naleznou plnohodnotný a důkladný právní servis. Jsme přesvědčeni, že nepříjemným situacím je vždy lepší a levnější předcházet. Věnujte svůj čas byznysu a právní otázky nechte na nás.

 

Prodej a nákup nemovitosti

 

 • zastupování klienta při jednáních s protistranou, realitní kanceláří, bankou, katastrálním úřadem a jinými správními orgány

 • příprava a revize smluvní dokumentace k transakci (rezervační, o smlouvě budoucí, kupní, darovací, aj.)

 • advokátní úschova listin a finančních prostředků

 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli

 • právní servis pro developerské projekty

 

Právní audit a due diligence

 

V případě rozsáhlejších transakcí s nemovitostmi našim klientům (obvykle podnikatelům v této nebo související oblasti) výrazně doporučujeme provést i právní due diligence, jehož výsledkem je identifikace právních, ekonomických a daňových rizik souvisejících s nemovitostí. Při včasné identifikaci je tak možné tato rizika eliminovat, kompenzovat, či v krajním případě (při výrazně negativních zjištěních) od transakce odstoupit.

 • kontrola právního stavu nemovitostí

 • due dilegence nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem

 • vyhodnocení právních a ekonomických rizik souvisejících s transakcí

 • návrh optimalizace transakce, závěrečná zpráva

 

Nájemní vztahy k nemovitostem

 

 • příprava a revize nájemních a podnájemních smluv

 • výpovědi nájmů a podnájmů

 • vyklizení bytů a nebytových prostor

 • zastupování v souvislosti se spory mezi majiteli a nájemci

 

Pro realitní kanceláře

 

Realitním kancelářím nabízíme balíčky služeb za cenově výrazně výhodnějších podmínek plynoucích z dlouhodobé povahy spolupráce. Pro více informací nás prosím kontaktujte s poptávkou.

Kontaktujte nás

Nebojte se nám ozvat – úvodní konzultace je u nás ZDARMA.

Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 733 259 714
mail: office@ak-rk.cz