info@massivedynamic.com +01 (414) 230 - 5550
Pracovní právo

 
Zaměstnanci jsou to nejcennější, co firma má - dobře nastavené vztahy jsou k nezaplacení

Plnohodnotní partneři Vašeho podnikání
Pracovně-právní oblast je jednou z nejdůležitějších oblastí jak činnosti zaměstnavatelů, tak života zaměstnanců. Oběma skupinám klientů proto věnujeme maximální péči a usilujeme a řešení situací s důrazem na dlouhodobý přínos a eliminaci rizik.

 

Pro zaměstnavatele

 
Ať již jste drobný živnostník nebo nadnárodní korporace, zajistíme pracovně-právní agendu na míru Vašim potřebám.

Úzce spolupracujeme s interními personálními odděleními a vrcholovým managementem našich klientů, díky čemuž jsme společně schopni nastavit vnitropodnikové vztahy tak, aby dlouhodobě fungovaly ke spokojenosti všech zúčastněných stran

Mezi nejčastější služby poskytované našim klientům patří:

  • audit pracovně-právní dokumentace

  • tvorba a revize smluvních dokumentů, interních předpisů a směrnic

  • poradenství v oblasti zaměstnávání specifických skupin (cizinci, zdravotně postižení)

  • úprava postavení statutárních orgánů a managementu

  • asistence při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

  • ochrana know-how, konkurenční doložky

  • řešení pracovně-právních sporů, zastupování před soudy

 

Pro zaměstnance

 
Zaměstnance zastupujeme ve sporech plynoucích z pracovních smluv a chráníme je proti nerovnému zacházení. 

  • ochrana práv zaměstnanců

  • zastupování při neplatném skončení pracovního poměru

  • právní pomoc při řešení pracovních úrazů a náhrad škody

Kontaktujte nás

 
Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 737 162 546
mail: office@ak-rk.cz