Ceny služeb

 

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s důrazem na efektivitu poskytovaných služeb

 

Každému případu předchází úvodní konzultace s právníkem ZDARMA (v rozsahu cca 30 minut). Na základě ní Vám navrhneme další postup.

Neváhejte se tedy na nás obrátit a zjistit, jakým způsobem můžeme Váš problém vyřešit - máte to zdarma a nic neriskujete.

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při sjednávání odměny zohledňujeme specifika daného případu, časovou i odbornou náročnost a finanční možnosti klienta. Odměnu je možné podle povahy služeb sjednat následujícími způsoby (případně kombinací uvedených):
- časovou – násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby
- úkolovou – předem dohodnutá částka za komplexní vyřízení věci
- podílovou – podíl na výsledku věci, tj. procento z nároku ve věci přiznaného (tzv. success fee)
- paušální tarif - využívaný u korporátních klientů - garantovaný minimální měsíční hodinový rozsah za výhodnějších podmínek

Není-li s klientem sjednána jiná odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů.

Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

Kontaktujte nás

 

Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 733 259 714
mail: office@ak-rk.cz