Obchodní společnosti

 

Soustřeďte se na svůj byznys,
právní záležitosti nechte na nás

Plnohodnotní partneři Vašeho podnikání

Ke každému klientovi přistupujeme jako k dlouhodobému partnerovi, ať již jde o začínající start-up, zájmové sdružení, nebo nadnárodní korporaci. Vždy usilujeme a pochopení podstaty Vašeho byznysu - jen tak jsme schopni Vám dlouhodobě přinášet maximální výsledek.
K právní agendě přistupujeme v kontextu celkové činnosti firmy, k čemuž nám pomáhají také spolupracovníci s ekonomickým vzdělaním i praxí. Naším zájmem je především praktický přínos pro klienta.

 

Obchodní právo, korporace

 

Poradenství v oblasti obchodního práva domácí i zahraniční klientele je důležitou náplní námi poskytovaných služeb. Našim partnerům asistujeme ve všech záležitostech od jejich založení, přes změny v majetkové struktuře a právní formě, až po řízení pravidelných schůzí orgánů společnosti.

 • zakládání nových obchodních společností

 • zápisy společností do obchodního rejstříku, získávání podnikatelských oprávnění

 • řešení právních vztahů při umístění sídla společnosti

 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností

 • změny ve vlastnické struktuře společností, převody akcií a obchodních podílů

 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností

 

Právní audity a due diligence

 

Výstupem právního auditu je závěrečná zpráva, která obsahuje souhrn prověřených právních vztahů, upozornění na možná rizika a návrhy jednotlivých variant dalšího postupu klienta. Účelem většiny právních auditů je primárně zvýšení právní jistoty klienta, který získá ucelený a podrobný přehled o stavu společnosti, do které zamýšlí investovat.

Součástí právního auditu jsou obvykle následující oblasti:

 • právní posouzení veškerých předpisů společnosti (stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod.)

 • právní revize soudních sporů společnosti

 • komplexní právní posouzení obchodních transakcí

 • právní audit obchodních smluv společnosti

 • právní poradenství v oblasti nehmotného majetku - obchodní tajemství, ochranné známky, patenty, know how

 

Obchodní závazkové vztahy

 

 • sepis a revize smluv, dohod a jiných listin právního charakteru

 • problematika cenných papírů (směnky a šeky)

 • zastupování u soudních a arbitrážních řízení

 • zpracování odborných posudků a právních rozborů

Kontaktujte nás

Nebojte se nám ozvat – úvodní konzultace je u nás ZDARMA.

Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 733 259 714
mail: office@ak-rk.cz