Veřejné zakázky

 

Soustřeďte se na svůj byznys,
právní záležitosti nechte na nás

Plnohodnotní partneři Vašeho podnikání

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory. V oblasti veřejných zakázek zajišťujeme všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i uchazečů.

 

Pro zadavatele veřejných zakázek

 

Zajistíme Vám komplexní služby při výběru toho nejvhodnějšího dodavatele. Veřejné zakázky připravujeme s klienty tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší ekonomické výhodnosti, tak jak určuje zákon o zadávání veřejných zakázek - ta je tvořena nejen samotnou cenou, ale také kvalitou soutěženého řešení. Zadavatel může také zadat pevnou cenu a nabídky hodnotit dle kvality nabízených plnění.

Zajistíme pro Vás:

  • Příprava strategie pro veřejnou zakázku, nastavení kritérií

  • Tvorba zadávacích podmínek a smluvní dokumentace

  • Zpracování protokolů a oznámení ve všech fázích výběrového řízení

  • Posouzení kvalifikace soutěžitelů a hodnocení nabídek

  • Vyřizování námitek, zastupování před soudy a ÚOHS

 

Pro uchazeče a dodavatele veřejných zakázek

 

Dodavatelům poskytujeme maximální servis tak, abychom společně maximalizovali šance na úspěch ve výběrovém řízení. Díky našim zkušenostem pro Vás zajistíme jak formální správnost nabídek, tak poradenství při tvorbě nabídky.

  • Analýza zadávací dokumentace

  • Poradenství při sestavování a podávání nabídek

  • Posouzení připravených nabídek z pohledu formální správnosti

  • Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • Zastupování uchazečů v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumání u ÚOHS a EK

Kontaktujte nás

Nebojte se nám ozvat – úvodní konzultace je u nás ZDARMA.

Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 733 259 714
mail: office@ak-rk.cz