Občanské právo

 

Silný partner pro Váš život

Preciznost a orientace na praktické potřeby klientů

V životě člověk prakticky neexistuje oblast, která by nebyla upravena zákony. My jsme tu pro to, abychom Vám pomohli se v této džungli zorientovat a vy jste mohli klidně usínat.

Zakládáme si na tom, že ke každému klientovi přistupujeme tak, abychom řešili jeho praktické potřeby a zajistili pro něj co nejvyšší přínos. V některých situacích proto klientovi i doporučíme právních služeb nevyužít, protože by se vzhledem k okolnostem finančně nevyplatily. U nás se tak nemusíte obávat zbytečně utracených peněz.

Oblast občanského práva se věnuje široké škále témat a životních situací. Níže uvádíme ty, které s našimi klienty řešíme nejčastěji. Pokud zde svůj problém nenajdete, neváhejte nás i přesto kontaktovat - Vaši situaci s Vámi zkonzultujeme a naplánujeme společně další postup.

 

Rodinné právo

 

 • úprava společného jmění manželů (SJM)

 • rozvod manželství (sporný i nesporný), vypořádání SJM

 • úprava poměrů k nezletilým dětem (svěření do péče)

 • výživné (pro děti, manžela/manželku)

 

Občanskoprávní spory

 

 • zastupování před soudy ve všech stádiích řízení (vč. rozhodčích řízení)

 • alternativní řešení sporů (mimosoudní, mediace, aj.)

 • příprava řádných i mimořádných opravných prostředků

 • komunikace s orgány veřejné moci

 

Smluvní a závazkové právo

 

 • analýza, sepis a revize občanskoprávních smluv

 • poradenství k obsahu smluv, zastupování při vyjednávání s protistranou

 • prodlení dlužníka a věřitele, řešení sporů

 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu a přistoupení k závazku

 

Ochrana spotřebitele

 

 • příprava reklamačních řádů a všeobecných obchodních podmínek

 • poradenství v oblasti odpovědnosti za vady výrobků a plnění

 • uplatňování práv spotřebitelů

 • zastupování klientů v řízeních před soudy a jinými orgány veřejné moci

Kontaktujte nás

 

Jana Rydlo Kratochvílová
Advokát, ev.č.ČAK: 16544, IČ 88888452
Na Zlíchově 228/4, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
tel.: (+420) 733 259 714
mail: office@ak-rk.cz