Zná Vaše organizace svého skutečného majitele? Odpověď na tuto otázku vždy nemusí být jednoduchá, neboť skutečným majitelem je dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv. Pro organizaci, která má jako členy další právnické osoby, […]